S jakými principy a metodami pracuji

Při našem sezení Vám pomohu udělat v životě konkrétní kroky, díky kterým máte možnost najít svoji životní cestu a vše, co v životě hledáte.

Individuální konstelace

metoda, díky níž máte možnost za naprostého soukromí

  • z nadhledu vidět to, jak to v životě v té které oblasti máte
  • zacítit si pocity svých dětí či blízkých
  • společně najít příčiny vašich potíží a jejich následné řešení

Tato metoda umožňuje poměrně jednoduchým způsobem komunikovat s vaším podvědomím a přijít tak na nevědomé bloky, které nám brání žít život naplno a bez omezení. Umožňuje nám to jít opravdu do hloubky. Bohužel, v životě z větší části reagujeme na situace kolem nás právě na základě zautomatizovaných postojů vycházejících z podvědomí a pokud si tyto naše nevědomé postoje nezvědomíme,tak nám to v životě přináší opakované problémy a my nerozumíme proč se to děje právě nám.

Společně najdeme to, co vám v konkrétní oblasti nedovoluje žít život podle vašich představ. Vyhledáme situaci, díky které považujete nefunkční model za výhodný či jediný možný. Potom můžete podstatu vašeho problému trvale pochopit a porozumět tak, aby se vám to v životě už nemuselo opakovat. Vyzkoušíte a ukotvíte si nový způsob řešení situací a ten se tím stane do budoucna přirozeným.

Nepotřebujete mít žádnou předchozí zkušenost  s podobnými technikami.

Mediální Čtení

Jedním z darů, který v ve své práci využívám je naladit se na váš systém a zprostředkovat odpověď na jakoukoli otázku z vašeho života.

Podmínkou je pouze váš skutečný hluboký zájem o odpověď a současné „posvěcení“ vašeho systému. Každý máme takovéto ochrany, abychom informace dostali v čase, ve kterém jsme připraveni, tak aby nám neuškodily, ale pomohly. Z tohoto důvodu také  „nelustruji“ další osoby- pokud s tím jejich duše nejsou v souladu. Tyto zásady vždy respektuji i v individuálních konstelacích.

Energetické vyladění těla

Při sezeních s klienty využívám svého dalšího daru, a to schopnosti vycítit co vaše tělo potřebuje, kde je v nerovnováze a pomocí rukou jej očistit od energetického balastu, který vytváří bloky v těle. Po očistě tělo a jeho jemně hmotné vrsty harmonizuji a zceluji a přivádím léčivou sílu na kterou jsem napojena. Když je potřeba, používám byliny s dezinfekčním účinkem. Celá terapie probíhá ve stoje, případně vleže a klient je oblečený. Samotného těla se dotýkám jen v nutném případě.

Energetická očista bytových i firemních prostor

Tak jako očišťuji těla lidí a zvířat, mohu očistit i prostory , které mohou být zaneseny emocemi jejich obyvatel, energetickým smogem. Je potom těžké si v těchto prostorech odpočinout, načerpat energii, na člověka tak v některých místnostech padá těžkost a má pocit, že mu domov či práce energii spíše odebírá. V těchto prostorech napřed diagnostikuji příčinu, očistím jej- vycítím co by prostor potřeboval a lze i s prostorem cíleně pracovat a naprogramovat určité předměty v bytě tak, aby se tok proudění pozitivní energie podporoval. S každou místností lze pracovat, tak aby se konkrétnímu jejímu obyvateli v ní dobře bydlelo. Obyvatele učím jak svůj prostor pravidelně očišťovat a jak ke svému prostoru přistupovat, tak aby nás podporoval. V praxi taky pracuji s tím, když mě klienti žádají o očišťění prostoru od toho čemu říkáme „duchové“. Lze takto učinit prohlídku prostoru či pozemků, zda jsou pro vás vhodné, ještě před jejich koupí.

Intuitivní koučing

Pro ty z Vás, kterým vyhovuje více forma rozhovoru o tom, co vás trápí. Společně probereme to, co by jste chtěli změnit a najdeme způsob, jak se vzniknou situací zacházet, aby jste se ve svém životě cítili lépe.

 

Výše zmíněné metody pro větší účinek intuitivně kombinuji a vždy hledám způsob ,který bude nejefektivnější právě pro Vás.

Kontakt