Vášeň pro život 2018

Cyklus čtyř víkendových setkání  nás pomůže navrátit zpět k sebelásce , která nám umožní přijmout vše co nás tvoří. Navrátíme se k přirozenému vnímání, cítění a novému vědomí nás i ostatních, pomocí kterého se můžeme lépe orientovat ve světě a užívat si život ve všech jeho podobách .Nebýt jen pozorovatelem, ale skutečně cítit tepat život v žilách, prostě ŽÍT.

Je koncipován tak, že na sebe volně navazuje, aby se jeho účinek umocňoval. Nicméně můžete navštívit i jednotlivé téma. Všechny setkání budou silně prožitkové, teorie bude minimálně. Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází. Věřím, že účinnost  těchto procesů velmi umocňuje individuální přístup, respektující jedinečnost každého a, proto je počet míst na semináři omezen na 6-7 osob.

Jeho absolvování postupně umožňuje navrátit nám zpět pro nás přirozené vnímání skrze tělo- instinkty,smysly, srdce, intuici. Ve chvílí kdy budeme pevně propojeni se Zemí s tělem, necháme vstoupit vyšší vědomí toho , kdo skutečně jsme. Obnovíme spojení se svým jádrem , svým posláním. Propojení s tělem , srdcem i vyšším vědomím (duchem) nám umožňuje mít spojení se sebou a vědět co je pro nás dobré a co nám naopak škodí. Nikdy nebudeme skutečně svobodní, pokud nepřijmeme své tělo a neosvobodíme svou sexuální a tvořivou energii. Říkali nám, že nemůžete vědět. Ví jen odborníci, povolaní. Každý systém, který vás potřebuje ovládat vás o toto spojení připravuje. Již nemusíme být ovlivnitelní a závislí na tom co nám radí přátelé, média, chytré knihy. Máme možnost mít  znovu přístup ke svému osobní zřídlu a „zřít“.

Vášeň pro život  

  •   I.   Přijímám se – sebeláska      3. – 4.3. 2018        
  • II.  Moje tělo- můj chrám        14. – 15.4. 2018
  • III.  Moje vášeň, moje síla pro život     12.-13.5.2018    
  •  IV.  Kráska, zvíře a vědomí                     

Příspěvek na 1 víkendové setkání je 2900,- .

Za celý cyklus 4 víkendů  při platbě do 5.3.2018 je  příspěvek 11000,-

 

Témata jednotlivých setkání:

 3. – 4.3. 2018  PŘIJÍMÁM SE – SEBELÁSKA

Tématem prvního setkání je přijetí sebe na všech rovinách – sebeláska.

Téma, které je základem pro přijetí sebe sama na všech úrovních.  Skrze různé techniky pomůžu každému individuálně podívat se na to , co nám brání se přijímat, kde sami sebe sabotujeme a co nám pomůže tyto bloky zaléčit a dovést nás k plnému přijetí sebesama. Mohou existovat věci, které nemůžeme odpustit sobě či druhým a skrze , které si nedovolujeme naplno užívat to ,co nám život nabízí. Jen pokud milujeme sebe, můžeme plně přijímat své blízké, svět ve kterém žijeme a žít své vášně, tak aby to bylo dobré pro nás i okolí. 

Zároveň se budeme moci poznat svou esenci, naše jádro, které tvoří základ naší jedinečnosti, svůj potenciál a své poslání tady na Zemi. To nám umožní vnímat se a přijímat se jako jedinečnou bytost, která tu má své nezastupitelné místo.

Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

 

14. – 15.4. 2018   MOJE TĚLO- MŮJ CHRÁM

Toto setkání bude věnováno přijetí svého těla a znovuoživení všech smyslů.

Zaměříme se na vztah k našemu tělu, jako tělu obecně i ke svému tělu mužskému či ženskému, čož může být rozdílné. Za pomoci minikonstelací si máme možnost zacítit, jak to máme my i naše tělo k nám a komunikovat s ním.

Pomocí prožitkových a konstelačních technik každý projde osobní prací na přijetí svého  těla a zapojení všech smyslů za současného pochopení toho, kde si tomu bráním a co mi v reálném životě pomůže. Zároveň můžeme zjistit co naše tělo konkrétně potřebuje, ať se to týká stravy či pohybu.

Budeme pracovat a očišťovat se šamanskými technikami, ukážeme si jak se naučit vnímat vhodnost potravin pro náš systém .

Všechny prožitky ukotvíme a smysly zapojíme prostřednictvím prožitkových aktivit. Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

 12.-13.5.2018  MOJE VÁŠEŇ , MOJE SÍLA PRO ŽIVOT

Toto setkání bude věnováno spojení se svou sexuální tvořivou silou.  Jestli chceme život cítit z hloubky, je potřeba osvobodit a dát důvěru svému vnitřnímu zvířeti a nechat se jím vést.

Budeme se spojovat se svým totemovým zvířetem, symbolem jedinečného vyjádření naší sexuální, tvořivé síly. Má vliv nejen na naše sexuální prožívání, ale také nás dovede ochránit, stanovit si hranice ve vztahu ke světu. Také nám pomáhá dosahovat našich cílů a zajistit si finanční dostatek.

Ať už duchovní učitelé ohledně manifestace hojnosti píší cokoli, na to že jim jejich postupy fungují má velký vliv to, že jsou zde dobře ukotvení a mají dobře fungující první tři čakry. Peníze jsou hmotné a proto je potřeba mít ke hmotě dobrý vztah a být akce schopní.

Budeme se propojovat v sobě také se svými pohlavními orgány, vnímat je beze studu a v největší přirozenosti. Jak u mužů, tak i u žen jsou centry veliké moudrosti a síly, která nám pomáhá orientovat se v životě. Naučíme se s nimi spojovat a vnímat kam nás vedou a co je naší vášní. Ženy si mohou procítit svoji smyslnost a šťavnatost a muži schopnost  vést druhé novým způsobem.

Budeme pracovat s konstelacemi My Selfconnection a šamanskými rituálními technikami. Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

16.6. – 17.6.2018  KRÁSKA , ZVÍŘE  a VĚDOMÍ

Propojíme svoje tělo, instinkty se svým srdcem a vědomím. Jen tak jsou žité vášně bezpečné pro nás i tento svět. Obnovíme přirozené spojení se svým srdcem jako propojkou mezi tím nahoře a dole. Připravíme své tělo na propojení s vyšším vědomím. To na Zemi ( do nás) může působit jen , když jsme pevně propojení se Zemí (se svým tělem).

Celý víkend se tomuto spojení budeme pomocí různých technik věnovat a tím završíme a zjemníme vše, s čím jsme se spojovali během našich předchozích  setkání.

Máme možnost se spojit s tím v co našich srdcí každý z nás věří , se svými bytostnými přáními, které nám pomohou nastavit si priority v životě, tak abychom se v něm cítili dobře a smysluplně. Můžeme si vyzkoušet jaký je rozdíl, když vidíme, mluvíme a nasloucháme druhým ze srdce.

Mezi naší pudovou  částí a srdcem často panuje nepřirozený konflikt. Jedním z příkladů jaký vliv to může mít na náš život je, že když někoho milujeme, neuvolníme se při sexu a nejsme spontánní. Někdy jsme jen v srdci a nestavíme se dobře za sebe , když příliš soucítíme, někdy naopak tvrdě prosazujeme to svoje bez ohledu na další okolnosti.  Jde taky o propojení mužského a ženského principu v nás. Všichni si na toto téma spolupráce srdce a našich pudových částí mají možnost projít osobní konstelací MySelfconnection, která má za cíl tento stav zharmonizovat.

Vyvrcholením víkendů bude vstoupení nového vědomí do našeho těla a možnosti uvědomění si  kdo skutečně ve své plné velikosti jsem. 

Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

Napsat komentář

Kontakt