Vášeň pro život 2018

Cyklus čtyř víkendových setkání  jako cesta k osvobození svého potenciálu na úrovni duše i těla. Návrat k sebepřijetí na všech úrovních. To nám umožní navrátit se k přirozenému vnímání, cítění a novému vědomí nás i ostatních, pomocí kterého se můžeme dobře orientovat ve světě, rozhodovat se a užívat si život ve všech jeho podobách. Nebýt jen pozorovatelem, ale skutečně cítit tepat život v žilách, prostě ŽÍT.

Je koncipován tak,  aby témata jimiž procházíte otevírali dveře dalšímu. Všechny setkání budou silně prožitkové, teorie bude minimálně. Využívám svých darů vidění, slyšení a cítění, aby program byl vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází. Věřím, že účinnost  těchto procesů velmi umocňuje individuální přístup, respektující jedinečnost každého a proto je počet míst na semináři omezen na 7 osob.

Na této cestě se seznámíte se kvalitou své esence (duše), svým příběhem duše a svým posláním zde na Zemi. Dále si umožníme přijmout lidské tělo tělo a využívat jeho plného potenciálu – jeho instinkty, smysly, moudrost. Osvobodíme se na úrovni sexuality a poznáme naše vnitřní zvíře- symbol naší přirozenosti tady na Zemi. Potenciál našeho těla se nám otevírá a tím i srdce ve chvíli, kdy plně přijímáme Zemi, hmotu a to znamená tělo, tělesnost. Teprve potom se nám otevírají naše velké dary určené k léčení Země. Jedině tak jsme pro Zemi bezpeční. Do té doby je tělo nastaveno na přežití v hustých vibracích( staženo) a pro práci s jemnými vibracemi je uzavřeno.

Propojení s tělem , srdcem i vyšším vědomím (duchem) nám umožňuje mít spojení se sebou a vědět co je pro nás dobré a co nám naopak škodí. Nikdy nebudeme skutečně svobodní, pokud nepřijmeme své tělo a neosvobodíme svou sexuální a tvořivou energii. Říkali nám, že nemůžete vědět. Ví jen odborníci, povolaní. Každý systém, který vás potřebuje ovládat vás o toto spojení připravuje. Již nemusíme být ovlivnitelní a závislí na tom co nám radí přátelé, média, chytré knihy. Máme možnost mít  znovu přístup ke svému osobní zřídlu a „zřít“.

Vášeň pro život  

  •   Přijímám se – sebeláska                        3. –  4.3.2018        
  •  Moje tělo- můj chrám                           14. – 15.4.2018
  •  Moje vášeň, moje síla pro život        12. – 13.5.2018    
  •  Kráska, zvíře a vědomí                        16. – 17.6.2018       

 

Místo konání  Praha

Rezervace u Michaela Freyová 603 412 053, kontakt@michaelafreyova.cz                            Vaše místo je pevně rezervováno po zaplacení příspěvku na cyklus.

Za celý cyklus 4 víkendů  je příspěvek 11600,-. Č.BÚ: 2800990996/2010 – do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a název kurzu.

 

Témata jednotlivých setkání:

3. – 4.3. 2018  PŘIJÍMÁM SE – SEBELÁSKA

Tématem prvního setkání je přijetí sebe na všech rovinách – sebeláska.

Téma, které je základem pro přijetí sebe sama na všech úrovních.  Skrze různé techniky pomůžu každému individuálně podívat se na to, co nám brání se přijímat, kde sami sebe sabotujeme a co nám pomůže tyto bloky zaléčit a dovést nás k plnému přijetí sebe sama. Mohou existovat věci, které nemůžeme odpustit sobě či druhým a skrze, které si nedovolujeme naplno užívat to, co nám život nabízí. Jen pokud milujeme sebe, můžeme plně přijímat své blízké, svět  ve kterém žijeme a žít své vášně tak, aby to bylo dobré pro nás i okolí.

Zároveň se budeme moci poznat kvalitu své esence, duše, naše jádro, které tvoří základ naší jedinečnosti, svůj potenciál a své poslání tady na Zemi. To nám umožní vnímat se a přijímat se jako jedinečnou bytost, která tu v rámci Země i Vesmíru má své nezastupitelné místo.

Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

 

14.- 15.4. 2018   MOJE TĚLO – MŮJ CHRÁM

Toto setkání bude věnováno přijetí svého těla a znovuoživení všech smyslů.

Zaměříme se na vztah k našemu tělu, jako tělu obecně i ke svému tělu mužskému či ženskému, což může být rozdílné. Za pomoci minikonstelací si máme možnost zacítit, jak to máme my i naše tělo k nám a komunikovat s ním. Pomocí prožitkových a konstelačních technik každý projde osobní prací na přijetí svého  těla a zapojení všech smyslů za současného pochopení toho, kde si tomu bráním a co mi v reálném životě pomůže. Zároveň můžeme zjistit, co naše tělo konkrétně potřebuje, ať se to týká stravy či pohybu.

Budeme pracovat a očišťovat se šamanskými technikami, ukážeme si jak se naučit vnímat vhodnost potravin pro náš systém .

Všechny prožitky ukotvíme a smysly zapojíme prostřednictvím prožitkových aktivit. Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

12.-13.5.2018  MOJE VÁŠEŇ , MOJE SÍLA PRO ŽIVOT

Toto setkání bude věnováno spojení se svou sexuální tvořivou silou.  Jestli chceme život cítit z hloubky, je potřeba osvobodit a dát důvěru svému vnitřnímu zvířeti a nechat se jím vést.

Budeme se spojovat se svým totemovým zvířetem, symbolem jedinečného vyjádření naší sexuální, tvořivé síly. Má vliv nejen na naše sexuální prožívání, ale také nás dovede ochránit, stanovit si hranice ve vztahu ke světu. Také nám pomáhá dosahovat našich cílů a zajistit si finanční dostatek.

Ať už duchovní učitelé ohledně manifestace hojnosti píší cokoli, na to že jim jejich postupy fungují má velký vliv to, že jsou zde dobře ukotvení a mají dobře fungující první tři čakry. Peníze jsou hmotné a proto je potřeba mít ke hmotě dobrý vztah a být akce schopní.

Budeme se propojovat v sobě také se svými pohlavními orgány, vnímat je beze studu a v největší přirozenosti. Jak u mužů, tak i u žen jsou centry veliké moudrosti a síly, která nám pomáhá orientovat se v životě. Naučíme se s nimi spojovat a vnímat kam nás vedou a co je naší vášní. Ženy si mohou procítit svoji smyslnost a šťavnatost a muži schopnost  vést druhé novým způsobem.

Budeme pracovat s konstelacemi My Selfconnection a šamanskými rituálními technikami. Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

16.6. – 17.6. 2018  KRÁSKA , ZVÍŘE  a VĚDOMÍ

Propojíme svoje tělo, instinkty se svým srdcem a vědomím. Jen tak jsou žité vášně bezpečné pro nás i tento svět.

Obnovíme přirozené spojení se svým srdcem jako propojkou mezi tím nahoře a dole. Připravíme své tělo na propojení s vyšším vědomím. To na Zemi (do nás) může vstoupit jen, když jsme zdravě propojení se Zemí (se svým tělem).

 

Celý víkend se tomuto spojení budeme pomocí různých technik věnovat. Tím završíme a zjemníme vše, s čím jsme se spojovali během našich předchozích  setkání.

Máme možnost se spojit s tím, v co našich srdcí každý z nás věří , se svými bytostnými přáními, které nám pomohou nastavit si priority v životě, tak abychom se v něm cítili dobře a smysluplně. Můžeme si vyzkoušet jaký je rozdíl, když vidíme, mluvíme a nasloucháme druhým ze srdce.

Mezi naší pudovou  částí a srdcem často panuje nepřirozený konflikt. Jedním z příkladů jaký vliv to může mít na náš život je, že když někoho milujeme, neuvolníme se při sexu a nejsme spontánní. Někdy jsme jen v srdci a nestavíme se dobře za sebe, když příliš soucítíme, někdy naopak tvrdě prosazujeme to svoje bez ohledu na další okolnosti.  Jde taky o propojení mužského a ženského principu v nás.

Všichni si na toto téma spolupráce srdce a našich pudových částí mají možnost projít osobní konstelací MySelfconnection, která má za cíl tento stav zharmonizovat.

Program je vždy na míru skupině a jednotlivým účastníkům, kteří celým cyklem prochází.

 

Napsat komentář

Kontakt